ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Prof Muharem Zildzic, MD, PhD

Prof Muharem Zildzic, MD, PhD

Member.

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Datum i mjesto rođenja:

 • 15.01.1943. Gračanica

Edukacija i kvalifikacije:

 • Diploma: Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu 1968
 • Postdiplomski studij Skola ”Andrija Štampar” Zagreb 1975
 • Specijalizacija :.Interna medicina Zagreb 1977
 • Subspecijalizacija Gastroenterologija Zagreb 1979
 • Edukacija iz porodične medicine na Queen’s Univerzitetu: 1998., 1999.: Assistant Professor, Queens University Canada,Family medicine department;

Stručna usavršavanja:

 • Gastrointestinalna endoskopija Klinički centar Ljubljana 1982
 • The conjoint conference on Medical Education Toronto CANADA 1998 Courses: undergraduate education in family medicine, teaching in the ambulatory setting controversies and challenges.
 • WONCA Europe Konferencije: London, UK 2002, Ljubljana, Slovenija 2003, Kos, Grčka 2005, Firenca, Italija 2006.
 • Workshop on Objective Structured Clinical Examinations, Kingston Kanada , Sarajevo, BiH, 2002. (Project : Implementation of Family medicine in Bosnia and Herzegovina) Workshop on Research Metodology
 • Advanced workshops on Teaching Clinical and Communication Skills, Tuzla, BiH, 2006-2007.
 • Medicinski fakultet Tuzla Kurs: Istrazivanja i dobra klinicka praksa 2007
 • Kontinuirana medicinska edukacija za predavača iz Porodične medicine (TIPS - teaching improving presentation skills ) Queen’s University Kingston-Kanada
 • Training of teachers in general practice, IUC, Dubrovnik, 2002-2005

 Akademski razvoj:

 • Postdiplomski studij i subspecijalizacija Zagreb 1976-78 Gastroenterolog
 • Magistar medicinske znanosti : Medicinski fakultet Zagreb 1981 "Utjecaj resekcije želuca na morfološko i funkcionalno stanje jetre" Medicinski fakultet Zagreb 1981
 • Doktor medicinskih znanosti Universitet Sarajevo 1991 Prevencija komplikacija peptičkog ulkusa» Medicinski fakultet Sarajevo 1991
 • Docent Medicinski fakutet Tuzla 1995 Katedra Interne medicine
 • Assistant Professor, Queens University Canada,Family medicine department; Project: Implementation of Family medicine in Bosnia and Herzegovina 1998
 • Vanredni profesor Medicinski fakutet Tuzla 2001
 • Redovni profesor Medicinski fakultet –Tuzla 2006
 • Predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj akademiji nastavnika porodične medicine- EURACT 1998 – 2001
 • Odgovorni nastavnik na predmetu Porodična medicina 1998-2008 Medicinski fakultet Tuzla i Zdravstveni fakultet Univerzitet Zenica 2008-
 • Naučni i organizacioni direktor Internacionalnog kursa : ”Teaching of teachers” Dubrovnik Hrvatska

 Zaposlenja i dužnosti:

JZU UKC Tuzla gastroenterolog šef Gastroenterološkog odjela 2003-2007 Koordinator u Sektoru za organizaciju i poboljšanje kvaliteta 2008-

Broj i vrta publikacija:

 • 68 stručna i naučna rada, 2 monografije 2 knjige, 2 univerzitetska udžbenika

Gostujuća predavanja i istraživanja u inostranstvu:

 • IV Kongres gastroenterologa Hrvatske Zagreb
 • II Kongres porodične medicine Turske Bursa
 • Evropski kongres porodične medicine WONCA Ljubljana
 • Internacionalni kurs Dubrovnik “Teaching of teachers “
 • II kongres Udruge farmakologa i fiziologa Hrvatske Osijek 2007
 • Mastricht Conference High Medical education in Family medicine

Članstvo:

 • Član Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine FBiH, član EURACT (European Academy of teachers in general practice), Predstavnik BiH u Vijeću EURACT-u od 2000-2004.
 • Član WONCA Europe
 • Član :European Society for Primary Care Gastroenterology ESPCG
 • Naučni i organizacioni direktor Internacionalnog kursa : ”Teaching of teachers” Dubrovnik Hrvatska
 • Član Udruženja gastroenterohepatologa Bosne i Hercegovine
 • Predsjednik Hepatološke sekcije Udruženja gastroenterologa Bosne i Hrcegovine1996-2008
 • Član redakcionog odbora : Medicinski arhiv Sarajevo i Family medicine Primary Care Review –The Polish Society of Family medicine
 • Član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona

 Specijalni profesionalni interes:

 • Edukacija u dodiplomskoj nastavi : teaching modul i evaluacija hepatologija : virusni hepatitis akreditacija i menadžment kvaliteta u zdravstvu.

 

ABOUT USMEMBERSCONTACTJOURNALSNEWSAcademy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
Mis Iribina 11, 71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina
CONTACT