ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Prijedlog za izbor novih clanova Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNuBiH)

Uvazene kolegice i kolege, gospodo Akademici,

Nominacioni odbor za pripremu prijedloga za izbor novih clanova Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNuBiH) u sastavu: akademik Vjekoslav Gerc (predsjednik), akademik Halima Resic (clan), akademik Osman Sinanovic (clan) je pregledao prispjele prijedloge (nominacije) za izbor u nove clanove Akademije, te svih pet kanidata koji su predlozeni, i ciji prijedlozi su prilozeni ovom mejlu, ocijenio pozitivnim.

U ime clanova Odbora za pripremu Prijedloga, prelazem, u svojstvu Predsjednika AMNuBiH da se clanovi AMNuBiH pismeno izjasne, pojedinacno za svakog kandidata da li prihvata ili ne, Prijedlog Odbora:

1. Prof. Enisa Mesic, Univerzitet u Tuzli - DA / NE
2. Prof. Senaid Trnavcevic, Univerzitet u Tuzli - DA / NE
3. Prof. Sefik Hasukic, Univerzitet u Tuzli - DA / NE
4. Prof. Mirza Biscevic, Univerzitet u Sarajevu - DA / NE
5. Prof. Doncho Donev, Univerzitet u Skoplju - DA / NE

Rok za dostavljanje Vase saglasnosti je 25. maj, nekadasnji "Dan mladosti".
Simbolicno. Najmladja Medicinska Akademija na Balkanu dobija, nadam se pet svojih novih clanova.

Javno predstavljanje kanidata sa njihovim pristupnim predavanjima bit ce organizirano u Tuzli, preliminarno, u drugoj sedmici juna 2019. godine. O tome cete biti posebno informirani mejlom i putem sluzbene stranice Akademije - www.amn.ba.

S postovanjem.

Izet Masic

N.B. Prilazem dio nadahnutog komentara predsjednika Odbora za nominaciju, akademika Gerca povodom sastavljanja prijedloga za izbor novih clanova:

"Pročitao sam preporuke za sve kanditate i to Enisa Mešić, Senaid Trnavčević, Šefik Hasukić, Mirza Biščević, Doncho Donev i u cjelosti se slažem, shodno preporukama, da svi mogu da budu primljeni u AMNuBIH. Osim toga, svi kandidati ispunjavaju uvjete za prijem shodno Statutu.

Kolege koje će biti primljeni u AMNuBIH pokazuju veliku stvaralačku energiju, volju i entuzijazam. Oni su nosioci i zastupnici moderne medicine, medicine 21 stoljeća. I svi oni, zahvaljujući svojim radovima i svom cjelokupnom djelovanju kao doktori medicine i naučnici, mogu činiti i čast i ugled našoj Bosansko-Hercegovačkoj medicini. Spomenute kolege su spregom ideja, stila naučnih postupaka i nizom radova, ostvarili najviši medicinski standard. Nadalje, ove kolege su našu medicinu u Bosni i Hercegovini odlučno i na najbolji mogući način poveli prema svjetskim vidicima, na čemu će im pokoljenja ljekara koja dolaze poslije nas biti itekako zahvalni.

Primajući spomenute kolege pod našu kupolu AMNuBIH, što je i za njih i za nas poseban trenutak, siguran sam da će donijeti nove, originalne ideje i da će oni u svakom pogledu obogatiti duhovni, intelektualni, naučni sadržaj naše akademije.

Želio bih da završim ovaj tekst sa mišlju našeg zajedničkog duhovnog oca Hipokrata sa Kosa, sa kojom sam se upoznao još u gimnazijiskim danima, čitajući Corpus Hipocraticum na grčkom i kada me je ta misao pratila kao studenta medicine, i potom kao završenog ljekara i kasnije u zrelim godinama : Život je kratak, umijeće je dugo, prilike su nestalne, povoljan trenutak kratko traje, iskustvo je varavo, a sud je težak."

Izet Masic

Predsjednik AMNuBiH

Sarajevo, 15.05.2019. godine

ABOUT USMEMBERSCONTACTJOURNALSNEWSAcademy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
Mis Iribina 11, 71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina
CONTACT