ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Konkurs za prijem novih članova AMNuBiH

Odbor AMNuBiH je donio odluku o raspisivanju konkursa za prijem novih clanova AMNuBiH
Potencijalni kandidati se mogu elektronski prijaviti zakljucno do 24,00 sati 15. marta 2019. godine, ukoliko ispunjavaju uvjete iz clana 10 Statuta, i to:

a) da je kandidat doktor jedne od biomedicinskih nauka/znanosti;
b) da je kandidat istaknuti naucnik s priznatim rezultatima u nekoj od naucnih oblasti u zemlji i inozemstvu;
c) da kandidat ima akademsko zvanje, najmanje u rangu vanrednog profesora univerziteta;
d) da kandidat ima najmanje deset (10) publiciranih radova u indeksnim casopisima kao prvi autor;

Obavezni podaci u elektronskoj prijavi:

* Ime i prezime kandidata

* Mjesto i datum rodjenja kandidata

* Diplomirao/la na fakultetu, mjesto i datum diplomiranja

* Polozen specijalisticki ispit, mjesto i datum polaganja

* Zadnji izbor u akademsko zvanje, koji predmet i na kom fakultetu

* Lista publiciranih radova u svojstvu prvog autora u indeksiranim bazama podataka: WoS, Pubmed, Pubmed Central, Scopus, itd.

* ORCID ID (otvoriti na www.orcid.org) i Scopus ID

Kandidati trebaju priloziti skenirana pisma preporuke dva akademika AMNuBiH (recommendation letters), pismo o prihvatanju clanstva u AMNuBiH u skladu sa Statutom (Confirmation letter) i znacajne certifikate vezane za naucni doprinos u zemlji i inozemstvu.

Odluka o imenovanju novih clanova AMNuBiH bit ce javno objavljena na web stranici www.amn.ba nakon sto Nominacioni odbor (Nomination Committee) pregleda prijave i dostavi Odboru prijedlog za prijem novih kandidata, a Odbor AMNuBiH prihvati i predlozi Skupstini njegovo usvajanje, najdalje u roku od 45 dana od zatvaranja konkursa.

Imenovani akademici duzni su odrzati pristupno predavanje iz svoje naucne oblasti u terminu koji odredi Odbor AMNuBiH.

LINK ZA PRIJAVU

Predsjednik AMNuBiH

ABOUT USMEMBERSCONTACTJOURNALSNEWSAcademy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
Mis Iribina 11, 71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina
CONTACT