ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Izbor članova Odbora AMNuBiH 2019.-2022.

Tokom održavanja skupa "Dani AMNuBiH 2018" i "SWEP 2018" dana 8. decembra dogovorili smo da izbor članova Odbora AMNuBiH za period 2019-2022. godina obavimo elektronskim putem. Glasački listić se nalazi na linku ispod.

LINK ZA GLASANJE

ABOUT USMEMBERSCONTACTJOURNALSNEWSAcademy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
Mis Iribina 11, 71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina
CONTACT