ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Welcome
Academy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
NEWS
February 5, 2019
Konkurs za prijem novih članova AMNuBiH

Odbor AMNuBiH je donio odluku o raspisivanju konkursa za prijem novih clanova AMNuBiH Potencijalni kandidati se mogu elektronski prijaviti zakljucno do 24,00 sati 15. marta 2019. godine, ukoliko ispunjavaju uvjete iz clana 10 Statuta, i to: a) da je kandidat doktor jedne od biomedicinskih nauka/znanosti; b) da je kandidat istaknuti naucnik s priznatim rezultatima u […]

January 15, 2019
Rezultati glasanja za članove Odbora AMNuBiH

Uvazeni Akademici, Dostavljam vam PDFs glasackih listica pristiglih tokom elektronskog glasanja za clanove Odbora AMNuBiH za period 2019-2022. Od ukupnog broja clanova AMNuBiH s pravom glasanja (24) glasalo je 17. Nisu glasali: Enver Zerem, Zlata Kundurovic, Mehmed Gribajcevic, Marko Buksa, Zoran Hadziahmetovic, Jacob Bergsland, Benjamin Djulbegovic. Izet Masic je dobio 16 glasova za funkciju Predsjednika. […]

January 12, 2019
The Second Mediterranean Seminar on Science Writing, Editing and Publishing (SEP - 2018), Sarajevo, December 8th, 2018.

On December 8th of the year 2018 in Sarajevo held meeting “Days of AMNu BiH”–Days of Academy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina, and The Second Mediterranean Seminar on Science Writing, Editing and Publishing (SWEP–2018). Venue of the both meetings were at hotel Holiday in Sarajevo. READ MORE>

MORE NEWS

Feel Free to Contact Us at

amnubih@gmail.com
ABOUT USMEMBERSCONTACTJOURNALSNEWSAcademy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
Mis Iribina 11, 71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina
CONTACT
envelope