ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Welcome
Academy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
NEWS
May 25, 2019
Imenovani novi clanovi AMNuBiH

Uvazene kolegice i kolege Akademici, Danas je zadnji dan zadatog roka za elektronsko glasanje o prijedlogu prijema 5 novih clanova akademika AMNuBiH, po osnovu konkursa koji je bio raspisan u mjesecu martu i aprilu, a o cemu se ocitovao i Nominacioni Odbor i predlozio listu kandidata za prijem, a to su: Profesori: Enisa Mesic, Senaid […]

May 25, 2019
Prijedlog za izbor novih clanova Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNuBiH)

Uvazene kolegice i kolege, gospodo Akademici, Nominacioni odbor za pripremu prijedloga za izbor novih clanova Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNuBiH) u sastavu: akademik Vjekoslav Gerc (predsjednik), akademik Halima Resic (clan), akademik Osman Sinanovic (clan) je pregledao prispjele prijedloge (nominacije) za izbor u nove clanove Akademije, te svih pet kanidata koji su predlozeni, i […]

February 5, 2019
Konkurs za prijem novih Ĩlanova AMNuBiH

Odbor AMNuBiH je donio odluku o raspisivanju konkursa za prijem novih clanova AMNuBiH Potencijalni kandidati se mogu elektronski prijaviti zakljucno do 24,00 sati 15. marta 2019. godine, ukoliko ispunjavaju uvjete iz clana 10 Statuta, i to: a) da je kandidat doktor jedne od biomedicinskih nauka/znanosti; b) da je kandidat istaknuti naucnik s priznatim rezultatima u […]

MORE NEWS

Feel Free to Contact Us at

amnubih@gmail.com
ABOUT USMEMBERSCONTACTJOURNALSNEWSAcademy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina
Mis Iribina 11, 71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina
CONTACT
envelope